DOPRAVNÉ STAVBY, MOSTY, TUNELY ... - INSVET s.r.o.

kontakt +421 908 987 557, +421 908 893 153
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

DOPRAVNÉ STAVBY, MOSTY, TUNELY ...

Referenčné stavby
- podzemné technologické centrum, sanácia - reprofilácia, statický posudok ...
2007 Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského, Technologické centrum
       Ředitelství silnic a dálnic Brno ČR, statika
2014 Cestný pripájací most Prešov
2015 Rekonštrukcia cestného mosta Carmeuse Slovakia   a.s. Včeláre - lom   statika
2017 Vnútroareálové cesty - dopravné predpisy SEPS a.s.
2018 Rekonštrukcia cestného mosta Carmeuse Slovakia   a.s. Včeláre - lom   statika

 

Mapa

INSVET s.r.o. - 2017
Kontakt
Insvet s.r.o.
Slovenská 19
040 01 Košice, SR
Tel. (+421) 055 633 49 42
Mobil 0908 987 557, 0908 893 153
E-mail:

Statika stavieb

Architektonické štúdio
Projekčná a inžinierska činnosť
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky