Ponuka, info o firme - INSVET s.r.o.

kontakt +421 908 987 557, +421 908 893 153
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ponuka, info o firme


     Ponuka služieb


Komplexný statický návrh objektu
 • Optimálny návrh založenia objektu na základe geologického posudku
 • Návrh a posúdenie samostatných časti železobetónových, oceľových a
 drevených  konštrukcií
 • Odborné statické posudky rekonštrukcií úprav bytov vrátane vybúrania otvorov
    v nosných paneloch

Architektonický návrh objektu
 • Podľa požiadaviek investora a platnej typológie stavieb ...
 • Osadenie objektu do okolitej zástavby/terénu

Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • v stupni pre územné DÚR
 • stavebné povolenie DSP
 • realizačný projekt RP, tendrová dokumentácia TD

 • vrátane všetkych profesii
    - Architektonicko-stavebná časť
    - Statické posúdenie
    - Kompletné profesie
     Vzduchotechnika, kúrenie, elektroinštalácia, rozvod plynu, sanita
     Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy
     Sadové a terénne úpravy ...
     Požiarná ochrana  PBS
 • Plán organizacie výstavby vrátane projektu BOZP
 • Teplotechnické posúdenie stavieb
 • Projektové hodnotenie stavby, Energetický certifikát
 • Rozpočet s podrobným výkazom materiálu a prác

Spracovanie dielenskej dokumentácie nosných konštrukcií
 • výkresy tvaru a výstuže železobetónových konštrukcií
 • dielenská dokumentácia pre oceľové konštrukcie

Návrh interiérov a exteriérov
 • Návrh interiéru vrátane farebného riešenia a vybavenia
 • Vizualizácie a animácie interiéru a exteriéru.

Pre návrh, posúdenie a spracovanie projektovej dokumentácie používame licencované programové vybavenie:
AutoCAD, REVIT, CADKON RCD, SCIA ESA PT, IDEA betónÚdaje o firme   

INSVET s.r.o., Slovenská 19, 040 01 Košice  
tel.: +421 55 633 49 42  
e-mail: insvet@insvet.sk, info@insvet.sk

IČO: 43999298 DIČ: 2022542082  
IČ DPH: SK2022542082  
Okresný súd  Košice I., vložka č.21266/V, oddiel Sro  

IBAN SK3009000000000448327255  
BIC/SWIFT GIBASKBX  

Architektonické návrhy  
Ing. Svetlana Weissová  
weissova@insvet.sk  
mobil: +421 908 893 153  

Statika stavieb  
Ing. Michal Weiss  
weiss@insvet.sk  
mobil: + 421 908 987 557  

SKSI - autorizačné oprávnenia
Mapa

INSVET s.r.o. - 2017
Kontakt
Insvet s.r.o.
Slovenská 19
040 01 Košice, SR
Tel. (+421) 055 633 49 42
Mobil 0908 987 557, 0908 893 153
E-mail:

Statika stavieb

Architektonické štúdio
Projekčná a inžinierska činnosť
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky