ADMINISTRATÍVNE BUDOVY, VÝROBNÉ HALY, PRIEMYSELNÉ ZÁVODY, RAFINÉRIE ... - INSVET s.r.o.

kontakt +421 908 987 557, +421 908 893 153
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ADMINISTRATÍVNE BUDOVY, VÝROBNÉ HALY, PRIEMYSELNÉ ZÁVODY, RAFINÉRIE ...

Referenčné stavby
- novostavby, rekonštrukcie, statické posudky, zakladanie, podzemné konštrukcie (dopravné kanály, slučkové jamy ... )
1993 Jemnomechanické dielne SPP a.s. Košice-západ
1993 Sociálno-prevádzková budova SPP a.s. Košice-západ
1995 Výrobná hala HUKO – rekonštrukcia Bočiar
1996 Rekonštrukcia administratívnej budovy Svit statika
1998 Autoopravárenská dielňa Košice-Myslava
2000 Rekonštrukcia čerpacej stanice phm DPMK a.s. Košice-Šaca statika
2001 Rafinéria C4 Olefins Houston Texas USA statika
2002 Stavebné úpravy výrobnej linky Premac a.s. Košice-juh
2003 Rekonštrukcia čov Ekobenz s.r.o. Bočiar
2003 Návrh a posúdenie lešenia pre šamotáreň U.S. Steel Košice-Šaca statika
2003 Predĺženie výrobnej haly Bočiar
2003 Automobilka TPCA výrobný závod - lakovňa Kolín ČR stavebná časť
2004 Výrobná hala MI-king s.r.o. Kolín ČR statika zakladanie podzemné konštrukcie
2004 Sklad ropných produktov CFC Detox s.r.o. Rimavská Sobota statika
2005 Automobilka KIA výrobná hala KIA motors Slovakia s.r.o. Teplička nad Váhom
      statika zakladanie podzemné konštrukcie
2005 Čerpacia stanica pre výrobnú halu Panasonic Krompachy
2005 Základy pod stabilný žeriav Liebher U.S. Steel Košice-Šaca statika
2005 Stavebné úpravy v areáli Firmy Gratax s.r.o. Košice-juh statika
2005 Nadstavba administratívnej budovy HS-HSV s.r.o. Košice-sever statika
2005 Testovacie centrum pre uhlie a koks U.S. Steel Košice-Šaca statika
2005 Spaľovanie biomasy Smrečina Holding a.s. statika zakladanie
2005 Nadzemná jímka pre kyslíkový aparát č.9 U.S. Steel Košice Košice-Šaca statika
2006 Výrobná hala   SMZ a.s. Jelšava statika zakladanie podzemné konštrukcie
2006 Stavebné úpravy haly Firmy Gratax s.r.o. Košice-juh statika
2006 Výrobná hala Kralupy nad Vltavou ČR statika
2006 Stavebné úpravy plynojemu U.S. Steel Košice-Šaca statika zakladanie
2006 Rafinéria Kirishi Rusko statika
2006 Sklad ropných produktov CFCHU Detox s.r.o. Rimavská Sobota statika
2006 Miešareň magnezitových zmesí SMZ a.s. statika zakladanie
2006 Návrh a posúdenie dynamického základu pre CNTF Tornaľa statika
2006 Priemyselný areál pre firmu Potrubie a.s. Košice-Šaca statika
2006 Potrubné mosty U.S. Steel Košice-Šaca statika zakladanie
2007 Výrobný závod pre výrobu peliet Bertotovce
2007 Strážna búdka U.S. Steel Košice Košice
2007 Automobilka HUYNDAI Hyundai Motor Manufacturing CZECH s.r.o. Nošovice ČR
      statika zakladanie podzemné konštrukcie
2007 Sklad rozpúšťadiel Detox s.r.o. Rimavská Sobota statika
2008 Sklad horľavých kvapalín Detox s.r.o. Rimavská Sobota statika
2008 Stavebné úpravy – otvor v nosnej ŽB stene Raul Production s.r.o. Košice-juh statika
2007 Úprava hangáru U.S. Steel Košice Košice-západ statika zakladanie
2008 Stavebné úpravy – otvory v nosných konštrukciách Seven Servis s.r.o.   
       Košice-západ statika
2009 Rekonštrukcia objektu SO-003 Detox s.r.o. Rimavská Sobota statika
2009 Stavebné úpravy – zberný dvor EKO-M Slovakia s.r.o. Trnava statika
2010 Rekonštrukcia objektu depa Wagon Slovakia s.r.o. Košice statika
2011 Prepojenie vnútorných prevádzok Bodet&Horst Vrbové
2011 Rekonštrukcia výrobného závodu Betamont s.r.o. Košice
2011 Náhrada parného systému CZT - šachty 0. etapa Tepláreň Košice a.s. Košice-juh
      statika zakladanie
2011 Rekonštrukcia obehového čerpadla Tepláreň Košice a.s.
      Košice-juh statika TG postup
2011 Náhrada parného systému CZT – potrubná trasa 0. etapa Tepláreň Košice a.s.
      Košice-juh statika zakladanie
2011 Ekologizácia parného kotla, základy spalinovodov a ventilátorov Tepláreň Košice a.s.
      Košice-juh statika
2012 Podzemné kanály VSE a.s. Voľa statika
2012 Výmenníková stanica - rekonštrukcia TEHO s.r.o. Košice-západ statika
2012 Rekonštrukcia zásobníkov drveného vápenca Carmeuse Slovakia a.s. Slavec statika
2012 Rekonštrukcia PK3 vrátane odsírenia spalín – vonkajšie TG základy   
      Tepláreň Košice a.s. Košice-juh statika
2012 Rekonštrukcia PK4 a odsírenie spalín – vonkajšie TG základy Tepláreň Košice a.s.
      Košice-juh statika
2013 Odprášenie VP2–VP3 U.S. Steel Košice Košice-Šaca statika zakladanie
2013 Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2a VP3 – filtračná stanica U.S. Steel
      Košice-Šaca statika
2013 Podzemná jímka (ORL) Mondi SCP a.s. Ružomberok statika
2013 Potrubné mosty Mondi SCP a.s. Ružomberok statika zakladanie
2013 Rekonštrukcia zásobníkov Carmeuse Slovakia a.s. Slavec statika
2014 Rekonštrukcia a denetrifikácia kotla PK4s – rekonštrukcia kotolne Tepláreň Košice a.s.   
     Košice-juh statika
2014 Rekonštrukcia a denetrifikácia kotla PK4s - vonkajšie TG základy Tepláreň Košice a.s.
     Košice-juh statika
2014 Sanácia ŽB zásobníkov Carmeuse Slovakia a.s. Deva Rumunsko statika
2014 Rekonštrukcia skladu transformátorov ES-JUH VSD a.s. Košice-juh statika
2014 Ekologizácia horúcovodného kotla HK3 – základy pre TG Tepláreň Košice a.s.
     Košice-juh statika
2014 Rekonštrukcia areálu vojenských skladov pre technické služby Nové Mesto nad Váhom
2014 Rekonštrukcia a denetrifikácia kotla PK4s - základy pre TG Tepláreň Košice a.s.
      Košice-juh statika
2014 Zariadenie na zhodnocovanie rafinačnej trosky Železiarne Podbrezová a.s.
      statika zakladanie
2015 Parný pohon čerpadla – základy pre TG zariadenia Tepláreň Košice a.s. Košice-juh
      statika
2015 Rekonštrukcia podzemných kanálov Carmeuse Slovakia a.s. Včeláre - lom   statika
2015 Rekonštrukcia drtiča kameniva Carmeuse Slovakia a.s. Včeláre - lom statika
2015 Objekt prestrešenia (základ ZP2) Vráble statika zakladanie
2015 Zariadenie na zhodnocovanie rafinačnej trosky - sitovanie Železiarne Podbrezová a.s.       
      statika zakladanie
2015 Rekonštrukcia a denetrifikácia kotla PK4s, SO-002 – vonkajšie TG základy
       Tepláreň Košice a.s. Košice-juh statika
2015 Absorpčné chladenie, OK plošina Tepláreň Košice a.s. Košice-juh statika
2015 Rekonštrukcia administratívnej budovy SPP a.s. Michalovce
2015 Stavebné úpravy haly firmy Gratax s.r.o. Košice-juh statika
2015 Obnova turboalternátora 6MW po požiari Kosit a.s. Košice-Barca statika posúdenie
2016 Výrobná hala BOURBON Automotive Plastics Nitra s.r.o. Čab
2016 Nový zásobník práškového uhlia U.S. Steel Košice Košice-Šaca statika zakladanie
2016 Stavebné úpravy haly firmy Gratax s.r.o. Gratax s.r.o. Košice-juh statika
2016 Skladovanie kyseliny chlorovodíkovej, zakladanie
       Tepláreň Košice a.s. Košice-juh statika
2016 Diagnostika oceľových a betónových konštrukcii Carmeuse Slovakia a.s.
       Včeláre - lom statika
2016 Posúdenie ŽB krytov kanálov KOSIT a.s. Košice-Barca statika
2016 Sanácia ŽB nadzemných stojok Carmeuse Slovakia a.s. Včeláre - lom statika
2016 Dávkovanie vápna pre CRH, zakladanie Carmeuse Slovakia a.s.
       Včeláre - lom statika zakladanie
2017 Stavebné úpravy haly firmy Gratax s.r.o. Košice-juh statika
2017 Oprava ŽB podpier Carmeuse Slovakia a.s. Včeláre - lom statika zakladanie
2018 Rekonštrukcia AB budovy VSD a.s. Poprad-Stráže
2019 Ekologizácia HK3 Úprava základov - rekonštrukcia TEKO Košice statika
2019 Rekonštrukcia AB lom Trebejov Carmeuse Slovakia a.s.
2019 Využitie podzemných vôd lom Včeláre Carmeuse Slovakia a.s.


 

Mapa

INSVET s.r.o. - 2017
Kontakt
Insvet s.r.o.
Slovenská 19
040 01 Košice, SR
Tel. (+421) 055 633 49 42
Mobil 0908 987 557, 0908 893 153
E-mail:

Statika stavieb

Architektonické štúdio
Projekčná a inžinierska činnosť
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky